FORT
Pro

FORT
Net

FORT
Host

FORT
Abakus

Usługa rozliczeniowa FORT Abakus

Usługa może być świadczona w trzech wariantach w zależności od potrzeb agencji.


FORT Abakus

W ramach usługi FORT Abakus w zakresie pełnym:

W ramach pełnego zakresu usługi FORT Abakus FORT odpowiada za terminowość rozliczeń, wynik rozliczeń oraz poprawność procedury rozliczeń.

FORT Abakus Konsultacje

Usługa FORT Abakus Konsultacje – w porównaniu do pełnej wersji – nie obejmuje jedynie obróbki plików. W ramach tego wariantu:

Po stronie agencji pozostaje pobieranie i obróbka plików prowizyjnych oraz produkcyjnych.

W ramach usługi FORT Abakus Konsultacje FORT odpowiada za poprawność procedury rozliczeń.


FORT Abakus Doradztwo

Usługa FORT Abakus Doradztwo to usługa dedykowana głównie osobom, które miały już do czynienia z procesem obróbki plików prowizyjnych, ale chciałyby zasięgnąć fachowej porady. W ramach tej usługi prowadzimy konsultacje na temat:

Agencja sama wykonuje wszystkie czynności sama, my staramy się jedynie przekazać dobre rady i praktyki zdobyte przez nas na przestrzeni lat prowadzenia i nadzorowania rozliczeń prowizyjnych.

W ramach usługi FORT Abakus Doradztwo FORT nie odpowiada za terminowość rozliczeń, wynik rozliczeń oraz poprawność procedury rozliczeń.

Zasady usługi FORT Abakus

Zasady świadczenia wszystkich wariantów usługi:

Koszty poszczególnych wariantów usługi FORT Abakus

FORT Abakus

Koszt abonamentu miesięcznego pełnego zakresu usługi FORT Abakus wynika z iloczynu ilości polis (majątkowych, life indywidualnych, life grupowych, produktów finansowych) aktywnych w rozliczeniach przeliczonych na miesiąc oraz stawki wg cennika.

FORT Abakus Konsultacje

Koszt abonamentu miesięcznego wynosi 50% wyliczonego kosztu dla wariantu I – pełnego zakresu usługi FORT Abakus.

FORT Abakus Doradztwo

Koszt abonamentu miesięcznego wynosi 30% wyliczonego kosztu dla wariantu I – pełnego zakresu usługi FORT Abakus przy następujących zastrzeżeniach: