FORT
Pro

FORT
Net

FORT
Host

FORT
Abakus

Zasady obliczana licencji

 1. Licencja sprzedawana jest bezterminowo z 12-miesięcznym prawem do Upgrade.
 2. Prawo do kolejnego Upgrade sprzedawane jest na 12 miesięcy.
 3. Licencja zawiera nieograniczona ilość stanowisk roboczych.
 4. Opłaty licencyjne naliczane są na podstawie liczby rekordów aktywnych w bazie.
 5. Rekord aktywny – polisa lub umowa, która trwa:
  • polisa w module Majątek – polisa liczona jest jako aktywna, jeżeli nie upłynęła jeszcze data końca ochrony, nie została wprowadzona operacja zerwania, nie została wpisana data sprzedaży lub zerwania na polisie,
  • polisa w module Life – polisa liczona jest jako aktywna, jeżeli nie upłynęła jeszcze data końca ochrony, nie została wprowadzona operacja zerwania, nie została wpisana data sprzedaży lub zerwania na polisie, a w ciągu ostatnich 13 miesięcy wystąpiła na niej operacja,
  • umowa w modułach Kredyty, Finansowe – umowa liczona jest jako aktywna, jeżeli w ciągu ostatnich 13 miesięcy wystąpiła na niej operacja.
 6. Odpłatność aktualizowana jest w przypadku zmiany ilości polis / umów aktywnych.
 7. Licencja przeznaczona dla użytkownika pracującego z zastosowaniem serwera bazodanowego MS SQL.
 8. Opłaty za licencję mogą być naliczane rocznie lub miesięcznie.
 9. Każda licencja zawiera w sobie konserwację bieżącą programu oraz usługę serwisu.

Konserwacja programu (Upgrade):

 1. pod pojęciem konserwacji typowych rozwiązań systemu rozumie się wszelkie prace i usługi związane z Systemem FORT mające charakter uniwersalny do zastosowań przez ogół pośredników ubezpieczeniowych:
  • umożliwiające ciągłe i płynne wykonywanie działalności ubezpieczeniowej,
  • polegające na modyfikacjach istniejących mechanizmów Programu, wynikających z ogólnych zasad i wymagań stosowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz innych regulatorów rynku ubezpieczeniowego pośrednikom ubezpieczeniowym,
  • wynikające ze zmian w otoczeniu informatycznym,
  • obejmujące teren RP,
 2. wraz z zakupioną licencją użytkownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z systemu konserwacji oprogramowania i pobierania aktualizacji z naszej stony.

Usługa serwis:

 1. pomoc asysty technicznej (help desk) – świadczona telefonicznie, poprzez zdalny pulpit lub w odpowiedzi na zgłoszenie mailowe w zakresie:
  • instalacji programu,
  • aktualizacji programu,
  • wskazanie instrukcji programu,
  • wskazanie funkcji w programie.
 2. serwis (help desk) nie obejmuje:
  • interpretacji wyników działania funkcji,
  • parametryzowania bazy danych,
  • ustalania i analizowania procedur agencji.

Cennik

FORT Pro Standard

Funkcjonalność: Cena za licencję FORT Pro Standard określa stawki bazowe dla modułów i bez uwzględnienia zniżek za wielkość bazy wynosi:

FORT Pro Automat

Funkcjonalność:

Cena:

FORT Basic

Funkcjonalność:

Cena:

Produkty dodatkowe

Każdy rodzaj licencji można rozszerzyć o: