FORT
Pro

FORT
Net

FORT
Host

FORT
Abakus


FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Jest to spółka odpowiedzialna za rozwój i konserwację programów Systemu FORT. Firma FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem kompletu aplikacji komputerowych do zarządzania cyklem życia polisy – od momentu jej wystawienia, poprzez naliczenia prowizyjne do obsługi posprzedażowej z podziałem na akwizycję wznowień oraz nieopłaconych rat.

Firma FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem aplikacji dla pośredników ubezpieczeń różnego typu, kredytów oraz innych produktów finansowych . Tworzymy kompletny system pozwalający na obsługę wszystkich procesów związanych z zawarciem np. polisy ubezpieczeniowej czy umowy kredytowej.

Aplikacje te zawierają moduły rejestracji polis, CRM, importu rozliczeń prowizyjnych od Towarzystw i innych podmiotów, moduł naliczeń prowizji dla OFWCA czy moduł kontroli inkasa. Dodatkowo moduł obsługi dokumentów ułatwia zachowanie procedur związanych z RODO oraz IDD oraz pozwala tworzyć i przechowywać szablony dla wysyłanych SMS-ów czy korespondencji seryjnej. Na nasz System FORT składają się zarówno aplikacje desktopowe, jak i webowe, w szczególności programy:

Każda z końcówek pełni nieco inne funkcje, razem natomiast tworzą kompleksowy system pozwalający maksymalnie zautomatyzować proces obsługi polisy, począwszy od jej zawarcia, poprzez dopilnowanie opłacenia wszystkich rat, przypomnienie o konieczności wznowienia po pełną kontrolę rozliczenia prowizji, zarówno otrzymanej przez Agencję za jej zawarcie, jak i tej wypłaconej Agentom.

FORT Informatyczne Technologie Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Jest to firma odpowiedzialna za usługę hostingowe, usługę prowadzenia rozliczeń prowizyjnych oraz innowacyjności wprowadzane do Systemu FORT.

Firma FORT Informatyczne Technologie Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za rozwój usług towarzyszących naszym aplikacjom komputerowym i skupia się na dwóch niezależnych płaszczyznach: usługa bazodanowa FORT Host oraz usługa prowadzenia rozliczeń prowizyjnych FORT Abakus.

W ramach usługi FORT Host zajmujemy się pełnym serwisem bazy danych, od jej przechowywania, po tworzenie backup-ów, podpinanie aplikacji do bazy danych oraz przechowywanie dokumentów na serwerze oraz ich synchronizacją.

Dzięki usłudze FORT Abakus Agencja będzie mieć pełną kontrolę nad rozliczeniami prowizyjnymi bez konieczności spędzania długich godzin spędzanych przy obróbce plików dostarczanych przez Towarzystwa, pośredników lub inne podmioty. W ramach usługi parametryzujemy program w zakresie stawek prowizyjnych Agencji oraz prowizji wypłacanej agentom, pobieramy komplet plików do programu, dokonujemy ich pełnej obróbki oraz wysyłamy szczegółowe raporty dla poszczególnych Towarzystw bezpośrednio po zakończeniu prac.

Aplikacja oraz usługi są od siebie niezależne. Podstawą jest aplikacja desktopowa, do której każda Agencja może dokupić zarówno aplikację webową, jak i dowolne usługi. Dzięki elastyczności możemy odpowiednio dostosować elementy Systemu FORT do indywidualnych potrzeb każdej Agencji.